Skip links
macbook classic@2x One Click Works

Küçükçekmece Reklam Ajansı

Küçükçekmece Reklam Ajansı Küçükçekmece Reklam ajansı de hizmet almak isteyen müşterilerimiz için buradayız!adı verilen uluslararası bir endüstri yaklaşık 200 yıldır var. Ne yazık ki reklam ve reklam ajansları uzun zamandan beri var olmasına rağmen sektörde hala bilgi kirliliği ile ilgili birçok sorun var. Artık pazarlama materyalleri oluşturan işletmeler veya baskı tesisleri bile ajans olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, reklam ajansları aslında yalnızca pazarlama teminatı üretmek ve yayınlamaktan daha geniş bir faaliyet yelpazesi içerir.

Reklam Ajansı Ne Yapar?

Bir şirketin veya markanın bilinirliğini (ve dolayısıyla gelirini) artırma çabalarında en önemli iş ortaklarından biridir. Reklam firmaları, satış öncesi araştırmadan gerektiğinde sonuçların sunulmasına kadar tüm süreci yöneterek markaların gelişmesine yardımcı olur. Bir reklam ajansı aynı zamanda bir işletme ile işletmenin çekmeye çalıştığı potansiyel müşteriler arasında bir bağlantı görevi gören bir işletmedir. Müşteri adına reklam oluşturma yükümlülüğünün her düzeyi, başka bir iş segmenti kapsamına girer. Aşağıdaki adım, bu pazarlama girişimlerinin faydaları hakkında bir rapor derlemektir.

Reklam şirketlerinin büyüklüğü ve yetenekleri, çalışmalarını önemli ölçüde etkiler. Tüm reklam ajanslarının her bir reklam faaliyetini gerçekleştiremeyeceği açıktır. Örneğin, büyük bir şirket, reklam operasyonlarını yürütmek için büyük bir ajans kiralamak isteyebilir. Pazarlama öncesi faaliyetin etkinliği, bunun arkasındaki anahtar açıklamadır. Örneğin, küçük bir reklam ajansı, büyük bir şirketi etkin bir şekilde tanıtmak için yeterli kaynağa sahip olmayabilir.

Ürünün pazardaki ve uygun hedef pazardaki konumunu belirlemek için büyük ajanslar, pazar araştırma firmalarının çalışmaları ve sokak anketleri de dahil olmak üzere çok çeşitli kaynaklara başvurur. Ajansın en önemli unsurlarından biri olan yaratıcı tasarım ekibi, ajansın stratejik planlama bölümünden geçtikten sonra bu noktadan toplanan bilgileri alır. Reklamın ana bileşenleri olan dil, slogan ve logo ekip tarafından oluşturulur. Grafik tasarım ekibi, reklamların görsel olarak daha çekici ve zengin olması için ekiple birlikte çalışır. Bundan sonra, çeşitli mallara odaklanır. Dijital baskı, tabela, matbaa gibi imalat firmaları bu dönemde rol oynamaya başlamış ve reklamlar için özgün malzemeler üretmiştir. Reklam şirketleri tarafından sunulan 4 temel hizmet aşağıdaki gibidir. Bunlar:

  • Müşterilere pazarlama tavsiyesi vermek
  • Müşterileri iletişim konusunda eğitmek ve danışmanlık yapmak,
  • Sinema, televizyon, afiş, radyo gibi mecralarda reklamların yayınlanmasını sağlamak,
  • Reklam kampanyaları yayınlamak için medya kuruluşlarıyla pazarlık yapmak ve onlarla anlaşmalar yapmak.

Reklam ajanslarının rolünü genel olarak tanımlarsak, işletmelerin kullanacakları iletişim yöntemlerinin seçiminden başlayarak, işletmeler adına özgün tasarımlar üreten bütünleşik bir tanıtım hizmeti sunan işletmelerdir diyebiliriz. Bu tasarımların uygulanması. Reklam ajanslarının sorumlulukları, şirket profillerinin gelişimini ve işletmelerin finansal çerçevesini denetlemek, çeşitli tasarımların oluşturulmasını sağlamak ve bu tasarımların kullanılacakları tanıtım ortamına nasıl uygulanacağını kontrol etmektir.

Reklam Ajansı Süreçleri

Küçükçekmece Reklam ajansı  Reklam firmalarının üstleneceği iş, büyüklüklerinden ve kapasitelerinden büyük ölçüde etkilenecektir. Her reklam ajansının her tür pazarlama kampanyasını yönetemeyeceğini söylemeye gerek yok.

Ürünün pazardaki konumunu ve uygun hedef kitleyi belirlemek için, büyük ajanslar genellikle pazar araştırma firmalarının raporları ve sokak anketleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara başvurur. Ajansın stratejik planlama bölümleri, buradan toplanan bilgileri, muhtemelen en önemli bölümlerden biri olan yaratıcı tasarım ekibine aktarır. Reklamın birincil kaynağı olan cümleler veya sloganlar bu ekip tarafından oluşturulur. Bu grupla birlikte grafik tasarım ekibi, reklamın geliştirilmesini ve görsel olarak öne çıkmasını sağlar. Şirket bundan sonra bir dizi çalışmayı daha inceler. Bu noktada dijital baskı, tabela ve baskı konusunda uzmanlaşmış imalat firmaları devreye girerek gerçek reklam materyallerini üretmektedir. Bu reklam çalışmalarından beklenen faydaların detaylandırıldığı bir raporun hazırlanması da elbette reklam şirketlerinin bir başka sorumluluğudur.

Doğal olarak her reklam firması bu ölçekte çalışacak kaynaklara sahip değildir. Bu ajanslar zaman zaman doğrudan pazarlama teminatı oluşturarak sektörde faaliyet göstermeye devam ederler. Bu tür küçük ölçekli reklam ajansları, kapsamlı reklam gerektirmeyen bazı niş pazarlar için tercih edilecektir. Çünkü büyük reklamlara ihtiyaç duymasalar bile işlerini ve ürünlerini satmak için kataloglara, kartvizitlere ve hatta web sitelerine ihtiyaç duyarlar. Bu küçük ajanslar şu anda işletmeler için iyi seçenekler. Diğer bir deyişle, reklam firmaları pazar araştırması, stratejik tasarım, slogan oluşturma, teknik resim hazırlama, üretim, dağıtım ve en önemlisi dağıtım ile başlayarak daha geniş ölçekte kataloglar, web siteleri ve fotoğraf çekimleri hazırlayabilirler.

Nasıl yardımcı olabiliriz?