Skip links
medical tourism ocw One Click Works

Medikal Turizm 2023

                                    Medikal Turizm

medikal turizm

Tıbbi tedavi almak için ikamet ettiği ülkenin yurtdışına seyahat etmesi Medikal turizm olarak bilinir. Politika yapıcılar, araştırmacılar ve medya, medikal turizmdeki artışa dikkat ediyor. Bu tabir aslında kendi ülkelerinde sunulmayan tedavileri aramak için daha az gelişmiş ülkelerden daha gelişmiş ülkelere seyahat eden insanları ifade eder. Daha fazla insan, daha zengin ülkelerden sağlık hizmetleri için daha az gelişmiş ülkelere seyahat ettikçe, hasta hareketliliği hem niteliksel hem de niceliksel olarak değişiyor. Bu hareket çoğunlukla artan pazarlama çabalarının ve uygun fiyatlı uçuşların erişilebilirliği, tıbbi tesisler ve gelişmekte olan ülkelerde nispeten düşük tedavi maliyetleri ile ilgili çevrimiçi tüketici eğitiminin sonucudur.

İnsanlar tıbbi tedavi gördükten sonra sıklıkla yabancı bir ülkede kalıyorlar, bu da medikal turizm kavramına gerçekten “turist” terimini veren durum olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak, turistler günübirlik gezilere çıkarak veya diğer geleneksel turistik faaliyetlere katılarak gezilerinden yararlanabilirler.

Medikal Turizm Maliyeti

Medikal turizm olarak bilinen milyarlarca dolarlık imkanın önümüzdeki on yılda genişlemeye devam etmesi muhtemel. Sağlık hizmeti veren kişi için yurtdışında tıbbi tedavi isteyip istemediğine karar verirken göz önünde bulundurulması gereken birincil faktör maliyettir. Çok sayıda işveren ve sigorta kuruluşu, sağlık turizmini ABD ve diğer ülkelerde arttığı için sağlık maliyetlerini düşürme stratejisi olarak görüyor. Gittikçe daha fazla ülke, bu gelişen endüstrinin finansal avantajlarını fark ettikçe, önemli ölçüde azaltılmış maliyetlerle birinci sınıf tıbbi bakım sağlayabilmektedir.

Ülkenin ekonomik konumu, gelişmekte olan ülkelerdeki kliniklerin ve hastanelerin neden maliyetlerini düşürebildiği konusunda önemli bir faktördür. Kişi başına düşen GSYİH ve ulusun gelir düzeyi doğrudan ilişkilidir. Sonuç olarak, medikal turizmi destekleyen ülkelerde cerrahi maliyetler ABD ile karşılaştırıldığında %30 ila %70 daha ucuzdur.

Medikal Turizm Kalitesi

Sağlık sektöründe hizmet kalitesinin iki temel bileşenini teknik veya mekanik kalite ile hizmet verilebilir veya işlevsel kalite oluşturmaktadır. Hastaların teşhis algoritması teknolojik ekipmana odaklanırken, sağlık kuruluşlarının hizmetlerinin (personel, hemşireler ve en önemlisi doktorların hastalara ve yardımcılarına sunduğu bakım dahil olmak üzere) fonksiyonel kalitesi ölçülmektedir. Medikal turizm sektöründe müşteri çekme yeteneği çok önemlidir. Düşük kalite fikri, medikal turizmin kabul edilmesinin önündeki en önemli engellerden biridir. Etkili pazarlama tekniklerini kullanmak ve dünyaca ünlü bir üniversiteden alınan sertifika yoluyla kalite kontrolü, bunun üstesinden gelmenin anahtarıdır. Bu tür bir akreditasyon, halkın sağlık hizmetlerine olan güvenini artırmak için gereklidir.

Medikal Turizm Tedavi Türleri

Çeşitli tedavi kategorilerinin mevcudiyeti, Medikal turizme katılıp katılmamaya karar verirken bir diğer önemli husustur. Diş hekimliği, organ nakli, kalp cerrahisi, ortopedik cerrahi ve kozmetik cerrahinin seçmeli cerrahi uzmanlıkları hastaların en sık seyahat ettiği branşlardır. Bununla birlikte, temel tıbbi bakımın yanı sıra çok sayıda geleneksel ve alternatif tedaviler de dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler medikal turizm yoluyla elde edilebilir.

Erişim, medikal turizminin büyümesine maliyete ek olarak önemli bir katkıda bulunan faktördür. Medikal turizm daha sonra kişinin kendi ülkesindeki bulunabilirlik veya yasaklardan kaynaklanan teknoloji eksikliğinden kaynaklanabilir. Sitoplazmik transfer ve kök hücre tedavisi sık görülen örneklerdir.

Onkolojik Tedaviler

Onkolojik hastalıklar dünya çapında kısmen tedavi edildiğinden hastalar bu ilaçları alamamaktadır, ancak Türkiye, geniş sağlık hizmetleri sayesinde dünyanın dört bir yanından gelen hastalara yüksek kaliteli tedavi seçenekleri sunmaktadır. Onkoloji alanındaki başarılarıyla ün kazanan Türkiye’de kaliteli onkoloji, medikal, radyoterapi ve cerrahi tedaviler ve araştırmalar yapılmaktadır.

Kalp Damar Cerrahisi

Türkiye’deki her kaliteli hastane kalp damar cerrahisi alanında önemli araştırmalar yapıyor. Türkiye’de etkili uygulamalarıyla öne çıkan kalp damar cerrahisi ile her yıl yüzlerce hasta şifa buluyor. Türkiye, dünyanın her yerinden hastalara ve yerel nüfusa sunduğu etkin sağlık hizmetleri nedeniyle medikal turizm sektöründe önemli bir tercihtir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin rahatsızlıkları ve bunlardan kaynaklanan omurilik sorunları insan hayatını ciddi şekilde tehlikeye atarken, tedavileri de oldukça tehlikelidir. Uygulamaların karmaşıklığı nedeniyle sinir sistemi sorunlarının tedavisi için mekanik müdahale alanında çalışan pek çok beyin cerrahı bulunmamaktadır. Bu global dezavantaja rağmen, Türkiye’de cerrahi müdahaleye gerek kalmadan lazer yöntemiyle yapılan Gamma Knife teknolojisinin başarılı bir şekilde uygulanması nedeniyle ayrıcalıklıdır.

Medikal Turizm alanında güvenebileceğiniz bir tam hizmet pazarlama ajansıyla ortak olmak istiyorsanız, halkalı reklam ajansı One Click Works özel olarak uyarlanmış çözümlerimiz, gereksinimlerinizi kolaylaştıracak ve pazarlama departmanınız olarak destek olmanıza ve hatta “adım atmanıza” yardımcı olacaktır. Aralarından seçim yapabileceğiniz birden fazla tutucu modeli sunuyoruz ve işletmenizin ihtiyaç duyduğu destek kolu olacağız. Seçenekleri keşfetmek için bugün ekibimizle iletişime geçin.

Nasıl yardımcı olabiliriz?