Skip links
saglik turizmi yetki belgesi One Click Works

Sağlık turizmi yetki belgesi nasıl alınır? 2023

Sağlık turizmi yetki belgesi, Türkiye Sağlık Turizmi Tanıtım ve Geliştirme Konseyi (TÜRSAB) tarafından verilen bir belgedir. Bu belge, sağlık turizmi hizmetleri sunan işletmelerin yasal olarak faaliyet gösterebilmeleri için gereklidir. Sağlık turizmi yetki belgesi almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. İşletmenizin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ve vergi levhası olan bir şirket olması gerekmektedir.

 2. İşletmenizin en az 1 yıldır faaliyette olduğunu gösteren belgeler hazırlayın.

 3. TÜRSAB web sitesinde yer alan “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Başvuru Formu”nu doldurun.

 4. Başvuru formu ile birlikte aşağıdaki belgeleri de hazırlayın:

 • Vergi levhası fotokopisi
 • Ticaret sicil gazetesi örneği
 • İşletme açma ve çalışma ruhsatı örneği
 • İşletmenin ortaklık yapısı, sermayesi, organizasyon yapısı ve personel durumu hakkında bilgi veren belgeler
 • İşletmenin sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek için gerekli olan teknik ve insan kaynaklarına sahip olduğunu gösteren belgeler
 • İşletmenin turizm faaliyetlerine uygun fiziksel ve teknik şartları sağladığını gösteren belgeler
 1. Başvuru formu ve belgeleri TÜRSAB’a ileterek başvurunuzu tamamlayın.

 2. TÜRSAB yetkilileri başvurunuzu değerlendirecek ve gerekli incelemeleri yapacaklardır.

 3. Başvurunuz uygun bulunursa, TÜRSAB size sağlık turizmi yetki belgesi verecektir.

Not: Başvuru süreci ve belge talepleri zaman zaman değişebilir, bu nedenle güncel bilgi için TÜRSAB’ın resmi web sitesini ziyaret etmenizi öneririz.

sağlık turizmi yetki belgesi başvuru süreci aşağıdaki adımlar ile daha detaylı bir şekilde açıklanabilir:

 1. İşletme Yeterlilik Değerlendirmesi: İlk olarak, TÜRSAB’ın sağlık turizmi yetki belgesi verme sürecinin bir parçası olarak, işletmenin yeterlilik değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirme, işletmenin sağlık turizmi hizmetleri sunmaya uygun olup olmadığını belirlemek için yapılır. İşletmenin teknik, finansal ve yasal yeterlilikleri değerlendirilir.

 2. Başvuru Formu Doldurma: İşletme sahipleri, TÜRSAB web sitesinde yer alan sağlık turizmi yetki belgesi başvuru formunu doldurarak başvurularını yapabilirler. Başvuru formunda işletmenin bilgileri, yönetim kadrosu, işletmenin sağlık turizmi hizmetleri ve faaliyetleri hakkında bilgiler ve gereken diğer belgeler yer alır.

 3. Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Başvuru formunun doldurulmasının ardından, TÜRSAB’ın talep ettiği tüm belgelerin toplanması gerekir. Bu belgeler, işletmenin yeterliliğini ve uygunluğunu belirlemek için gereklidir. İşletmenin mali durumunu, işletme ruhsatını, personel yapısını ve işletmenin sağlık turizmi hizmetleri için gereken teknik ve fiziksel altyapısını gösteren belgeler bu aşamada sunulmalıdır.

 4. Başvuru Ücreti Ödeme: Başvuru formu ve belgeler ile birlikte, işletme sahipleri TÜRSAB’a başvuru ücretini de ödemelidirler.

 5. Değerlendirme ve Onay Süreci: TÜRSAB yetkilileri, başvuru formu ve belgelerin incelenmesi sonucunda işletmenin sağlık turizmi yetki belgesi almaya uygun olup olmadığını belirleyecektir. Başvuru uygun bulunursa, TÜRSAB, işletmeye sağlık turizmi yetki belgesi verir.

 6. Yenileme Süreci: Sağlık turizmi yetki belgesi, belirli bir süre için geçerlidir ve süresi dolmadan önce yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme süreci, başvuru sürecine benzer bir şekilde, işletmenin yeniden değerlendirilmesi ve belgelerin sunulması gerektiği bir süreçtir.

Sonuç olarak, sağlık turizmi yetki belgesi almak, işletmelerin yasal olarak faaliyet gösterebilmesi için önemlidir. TÜRSAB’ın talep ettiği tüm belgelerin ve şartların kar

şıldığından emin olunması ve işletmenin yeterlilik değerlendirmesinin başarılı bir şekilde geçirilmesi gerekmektedir. Yetki belgesi alındıktan sonra, işletme sağlık turizmi hizmetleri sunabilir ve bu alanda faaliyet gösteren diğer işletmelerden farklılaşabilir. Sağlık turizmi, ülkemizin gelişmekte olan sektörlerinden biridir ve son yıllarda giderek daha popüler hale gelmiştir. Bu nedenle, sağlık turizmi işletmeleri için yetki belgesi almak, işletmenin itibarını ve müşteri güvenini artırarak sektörde rekabet avantajı sağlayabilir.

Ayrıca, sağlık turizmi yetki belgesi alırken, TÜRSAB’ın belirlediği şartlara uymanın yanı sıra, sektördeki yasal düzenlemelere ve uluslararası standartlara da uygun olmak gerekmektedir. Sağlık turizmi işletmelerinin, uluslararası standartlara uygun hizmet sunmaları, müşteri memnuniyetini artırarak sektörde daha fazla talep görmelerine yardımcı olabilir.

Nasıl yardımcı olabiliriz?